En Начало За нас Портфолио Контакт
Оптимзирай своите инвестиционни и енергийните си разходи. Наблюдавай. Анализирай. Управлявай своите ресурси.
Превърни предизвикателствата във възможности.
във възможности.

Интерконсулт 1

Интерконсулт 1 е основана през 2012 г. да отговори на нарастващата нужда от специализирани консултантски услуги. Дружеството наследява опита и дейностите на няколко фирми, развиващи се в областта на високотехнологичните иновациите от 1996 г. насам. Ние сме експерти в оптимизирането на енергийните системи, административното, техническо и оперативно управление и изпълнение на проекти за производство на електроенергия от ВЕИ и инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност.

energy monitoring

Как работим


Влизайки в света на нашите клиенти, запознавайки се с техните специфични проблеми и възможности, ние предлагаме специализирани консултантски услуги като енергиен мониторинг, анализ и пълен пакет от решения за енергиен мениджмънт. Непрекъснато проучваме и разработваме иновативни продукти и услуги, развиваме техническите и експертни познания на екипа ни. Нашата гама от услуги обхваща целия цикъл на проекта от първоначалната идея до неговото изпълнение и финална оценка.

Горди сме да бъдем доверен и надежден партньор.

18+
Партньори
45+
Проекти
46.23%
Спестена енергия
320 т/год.
Намален CO2
ПОРТФОЛИО

Основни проекти

Energy monitoring

Енергиен мониторинг

Нашата иновативна платформа за мониторинг позволява прецизно измерване в реално време на консумацията на енергия и едновременно с това проследяване на работата на зелен енергиен източник. Предлагаме комплект от задълбочени анализи - важна стъпка към ефективно управление на енергийните ресурси.

Energy management

Енергиен мениджмънт

Подпомагаме нашите клиенти да намалят и контролират консумацията си на енергия и да подобрят оперативните си процедури чрез наблюдение на потреблението и дефиниране на ясни енергийни цели. Проектираме и реализираме решения за енергийна ефективност, осигуряйки надеждни и конкурентни услуги и ресурси от възобновяеми енергийни източници.

Active fuel

Горивни оптимизации

  • намаляване на замърсяването - NOx, CO2, SO2, прах
  • намаляване на саждите в димните газове (дизел) - до 55%
  • устойчива работа с нискокачествено гориво
  • увеличена мощност на двигателя до 15%
  • подобрени динамични показатели до 9%
  • намален разход на гориво между 9% и 16%
КОНТАКТ

Свържете се с нас

ул. Николай Ракитин №1, 1124 София
Тел/факс: + 359 2 943 7757, + 359 2 943 7720